مامائی شغلی معلق میان پزشکی وپرستاری

گرد بی مهری بر بالهای اولین فرشتگان حامی انسان

باز هم مادر را دیر به بیمارستان رساندند، از درد همچون آهوی تیر خورده ای به خود می پیچد وزیر لب از حضرت زهرا (س) کمک می طلبد ، ولی این وضع برای ماما ها چیز عجیب وجدیدی نیست وهر روز با آن سر وکار دارند،زن را از یکی از روستاهای اطراف آوردند،مادرش می گوید فکر می کردیم قابله در روستاست نمی دانستیم رفته سفر برای همین زودتر نیامدیم! یکی از پرستارها نگاه معناداری به مادر زائو می کند ومی گوید:مادرجان دوره ماماچه ها وقابله ها گذشته است ،چطور بچه های خودتان را به دست آنها که هیچ مدرکی ندارند و امکا ناتشان هم بهداشتی نیست به کشتن می دهید؟
زائو هیچ پرونده پزشکی ندارد وماماها مجبورند همه وضع مادر را از صفر چک کنند،با وجودی که بچه اش رسیده وزمان زیادی برای زایمان ندارد، تازه مادرش می گوید صبح هم در مزرعه کار می کرده است؟!
دستگاههای سی تی اسکن ومامو گرافی حکایت از وضع نادرست قرار گرفتن کودک دارند،کودک در حال تولد وارونه است و بند نافش هم به دور گردنش پیچیده! و این یعنی 80 درصد خفگی نوزاد وحتی امکان مرک مادر،اما با این وجود فرشتگانی که اینجا نگهبان ورود این کودک به زندگی هستند هرگز نا امید نمی شوند ،سریع دستور دادند تا نرمش های خاصی با کمک پرستاران روی اندامهای زائو انجام شود وضمن این تحرکات خوشبختانه کودک در رحم مادر چرخ خورد و مراحل زایمان وتزریقات خاص یکی پس از دیگری انجام شد و این لحظه ورود انسا نی دیگر به این دنیاست و این ماماها چونان فرشتگانی اولین یاریگر این انسان بر روی زمین بودند.
اگر چه کار زیاد تمیزی نیست ولی آن را به عشق دیدن نوزادی که برای نخستین بار به جهان می نگرد انجام می دهند و چه چیز می تواند زیبا تر از بدنیا آوردن یک کودک باشد،این  قهرمانان که نقش زیادی در سالم بدنیا آمدن انسان دارند در کشور ما،تازگی ها با هزار تلاش روزی در تقویم اردیبهشت برایشان در نظر گرفته شده،اما با وجود اینکه سالها درس خواندند وهمپای پزشکان سختی های کنکور با رتبه بالا ودروس سخت دانشگاه را پشت سر گذاشتند و کار روزمره آنها هم به مراتب سخت تر و پر استرس تر از پزشکان است.


                       ادامه در صفحه 2

 

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان . چهارراه نظر . خیابان میر . بعد از پل شیخ صدوق . روبروی دبستان شهید احسانی . بن بست ایمانی . پلاک 41

تلفن پذیرش آگهی:

36619773  پزشکی

تلفن: 2326234 3-031

36611753  غذایی

 

فکس: 32326244 - 031 روابط عمومی 36622123

 

پیامک : 50002152      طراحی :03136625403

تلفن 24 ساعته:09195852085

اطلاعات اضافی